fbpx

Chris Pettersson

Föreläsare & inspiratör

En resa från småland

Chris Pettersson är personen som inte lämnar någon oberörd. Hans berättelse utgår ifrån sina erfarenheter i barndomens Växjö och hur jantelagen, mobbing och känslan av att vara annorlunda blandas med hans erfarenheter som nattklubbschef, toppsäljare och stjärnföreläsare.

Samtliga av Chris föreläsningar utgår ifrån hans egna liv och upplevelser och med den psykiska ohälsa och mörker som har blandats med framgång och total lycka så är Chris det ultimata exemplet på en person som visar vägen för vikten av att kunna leda sig själv. Välkommen att inspireras vidare!

 

- Författare av boken Motivation och försäljning i en digital värld.
- Tidigare säljchefsroller på C More och Teleperformance.
- Skapat kurs för Google’s Digitalakademi.
- Medgrundare av sveriges största digitala femdagarskonferens någonsin; Hela Sverige Samlas.
- Tvåfaldig vinnare av utmärkelsen “Topp 100 populäraste föreläsare” av oberoende tidningen EventEffect.

Chris Pettersson föreläsare
Boka föreläsare

Föreläsningar

Affärsutveckling – ROI-vinnaren
60 min
Pris vid förfrågan
Affärsutveckling är något fantastiskt. Det är något som företag vill vara bra på och något som friska verksamheter behöver. Det är något som människor aktivt vill arbeta med och i praktiken så har vi svärmar av människor som flockas kring att ta fram och arbeta med nya idéer för utveckling. Eller? Är verkligheten kanske mer komplex än så? Tillväxtverkets egna undersökning från 2020 visar på att “Andelen företag som i stor utsträckning använder digitalisering för affärsutveckling har ökat de senaste åren och är nu 17 procent”. När vi ser att personer vill arbeta med affärsutveckling, så menar vi bara en viss typ av individer, som dessutom blir alltmer homogen som grupp. När vi sedermera lägger på trösklar såsom digitalisering i tex offentlig sektor, så menar vissa ledare att positionen som affärsutvecklare med representation blir alltmer oåtkomlig för vissa individer. Likväl, att företag som är friska och som är välfungerande har god affärsutveckling – det är ett faktum. I dessa föreläsningar får du lära dig just hur man med hjälp av digitala verktyg, med representation och med kunskapsgivelse, kan få maximal utväxling av sin affärsutveckling!
Sälj och Service
60 min
Pris vid förfrågan
Försäljning och service, två yrken som inte kan finnas utan varandra. Säljarna behöver lära sig att ge service för att säkra sitt sälj. Servicepersonalen, behöver sälja in hur fantastisk servicen är för att kunna nå maximal kundnöjdhet. Enligt Socialförsäkringsrapport 2018:2 så finns det enligt Försäkringskassan ingen korrelation mellan att just service eller försäljningsyrken skulle ha högre nivå av sjukfrånvaro eller sämre arbetsmoral (mot det som dessa yrken brukar kritiseras för). Det verkar snarare som att dessa yrken snarare tvärtom visar på en väldigt hög prestationsnivå vid vissa rätta förhållanden. En sån sak är anställningsformen och vilken typ av organisation personen jobbar i. Därför är dessa föreläsningar viktiga. I nästan 15 år så har Chris Pettersson jobbat i service och sälj, med servicearbetare och säljare och har dessutom coachat tusentals av dem på många olika företag. Det är dags att bygga sälj och service på ett nytt sätt, inte genom att bygga personalen till presterande robotar. Utan att ge dem nycklar till att vara levande och att skapa ett sälj och en service som är just det. Ett levande hantverk!
Arbetsrelationer – En investering
60 min
Pris vid förfrågan
Enligt Arbetsmiljöstatistik Rapport 2019:01 Arbetsskador 2018 så är psykisk sjukdom den mest rapporterade arbetssjukdomen för kvinnor med hela 45% av de totala anmälningarna. För män är siffran 20% och alltså i männens fall den näst mest rapporterade arbetsrelaterade sjukdomen. Psykisk ohälsa skapas ofta av undermålig arbetsmiljö och av dåliga arbetsrelationer och är ofta direkt korrelerade med stress och utbrändhet. I nästa tur så väntar också hög nivå av sjukdagar, konflikter, hög personalomsättning och i slutändan lägre produktivitet. I dessa föreläsningar får du som arbetsgivare och/eller teamchef reda på hur du kan förbättra relationerna på din företag och därmed få mer välmående anställda, en roligare arbetsplats och bättre resultat. Psykisk ohälsa skapas ofta av arbetsmiljö och av dåliga arbetsrelationer och är ofta direkt korrelerade med stress och utbrändhet. I nästa tur så väntar också hög nivå av sjukdagar, konflikter, hög personalomsättning och i slutändan lägre produktivitet. I dessa föreläsningar får du som arbetsgivare och/eller teamchef reda på hur du kan förbättra relationerna på din företag och därmed få mer välmående anställda, en roligare arbetsplats och bättre resultat.
Mental hållbarhet – Allt som betyder något
60 min
Pris vid förfrågan
“Unga svenskar (18–24 år) har lägst psykiskt välbefinnande bland alla EU-länder. Sveriges unga vuxna (25–34 år) näst lägst. Sverige är det enda landet i EU där unga är mindre optimistiska inför framtiden än äldre.” Rapporten från Ungas välmående och framtidstro från Skandia är ingen rolig läsning stundtals. Dessa individer är trots allt vår framtid. Men vi måste kanske börja med vår egen trapp. Om inte vi vuxna kan ta hand om vår psykiska ohälsa, hur kan vi då begära det av våra barn? På arbetet så är det enligt ny rapport risker för en hel del olika åkommor bara genom att din arbetssituation försämras eller att du får följande: Spänt arbete – Psykologisk störning, depressionssymtom, sjukskrivning för depression hos män. Bristande stöd – Depressionssymtom, känslomässig utmattning, sömnstörningar, självmord. I dessa föreläsningar pratar vi om det förebyggande arbetet, men också vad som händer när allting faller. Vad kan man göra som individ, vad kan anhöriga och kollegor göra? Det är dags att vi utbildar oss om vår “mentala hållbarhet”.
Motivation – Från företag till individ
60 min
Pris vid förfrågan
Enligt en undersökning från Gallup 2017 så är endast 14% av Sveriges anställda beredda att anse sig som “engagerade” i sitt arbete och ser sig själv arbetandes i samma “riktning” som sitt företag. Dessa 14% tyckte också att de försökte eller faktiskt bidrog med en bra arbetskultur genom sin energi. Hela 11% är arbetare som aktivt är oengagerade och som genom att skapa en försämrad arbetskultur genom negativ energi och oproduktivitet kostar företag massor av pengar och produktivitet. Detta på grund av att de inte trivs på sin nuvarande roll/arbetsplats. 75% och både den största och kanske viktigaste gruppen i sammanhanget är människor som saknar rätt engagemang och som är oengagerade pga brist på motivation. De har inte idag rätt motivation för att kunna bidra till organisationens mål. Den sistnämnda gruppen är den största gruppen och också den grupp som vid rätt motivationsinsatser, har överlägset störst potential att lyfta lyfta företagets resultat procentuellt mest.

"Tack Chris Pettersson för bra samarbete kring Hela Sverige Samlas, mycket professionellt genomfört! Ett innovativt grepp som visar vägen för framtidens digitala events, hatten av! Hälsningar Haval van Drumpt"

Haval van Drumpt - VD, 3 Sverige

"Chris, din energi och din drivkraft i föreläsningen är helt outstanding! Det i kombination med din gedigna erfarenhet och kompetens inom service och konsumentkontakt gör att det är omöjligt att inte "get hooked".

Maria Wellving - Styrelsen - Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

"...Den samlade bilden för mig är en sann entreprenör, ovanligt driven och med de egenskaper som anses utgöra en modern ledare; en kall hjärna, ett varmt hjärta och rena händer."

Lennart Hedström, VD/CEO – TRR
  • Vi planerar event och vill utvecklas & inspireras inom:
  • Vi letar efter:
  • Viktigt för oss är att innehållet levereras med fokus på:
  • Fritext: Kör!
  • (Här delar du info om: datum, tid, känsla, tema, er utmaning etc. Underlag för att vi ska kunna skicka ett förslag)