fbpx

Christian Altenius

Föreläsare & samhällsentreprenör

Boka en föreläsning för att förstå den hybrida arbetsvardagen!  

Christian Altenius inspirerar med några av Sveriges mest högaktuella föreläsningar:
HYBRIDERA MERA! - om utmaningarna, fallgroparna och möjligheterna i hybridvardagen.
MOTIVATION eller RESIGNATION? - om hur vi efter en långvarig pandemi lyckas återskapa motivation och engagemang på våra arbetsplatser.

Med mer än tio år som eftertraktad föreläsare har socialentreprenören och sjöofficeren Christian Altenius skapat en personlig touch och är uppskattad för sin skicklighet i att bygga broar mellan olika ämnen. Föreläsningarna genomsyras av ständigt uppdaterade goda exempel från olika branscher. Christian Altenius tilldelades Relationspriset 2009 för aktivitetssajten Citypolarna.se, och har även nominerats till utmärkelsen Hållbart Ledarskap ett flertal gånger.

Föreläsningar

HYBRIDERA MERA!
45 - 60 min
30 000 SEK
Äntligen! Vi är på väg tillbaka och hybridarbete är nyordet på allas läppar! Men vi befinner oss på oplöjd mark där frågetecknen är många. Hur leder, kommunicerar och samverkar vi optimalt i hybridvardagen? Hur vi skapar vi en gemensam arbetsplatskultur och säkerställer lika villkor och förutsättningar för kontors- vs distansarbete? Hur jobbar vi tillsammans, även på distans? Hybridera mera! - en högaktuell och engagerande föreläsning med fokus på hybridvardagens utmaningar, fallgropar och framför allt möjligheter!
MOTIVATION eller RESIGNATION?
45 - 60 min
30 000 SEK
Har din organisation börjat märka av det? "The Big Quit" eller "The Big Resignation", där vi under hösten 2021 såg en markant ökning av antalet egna uppsägningar. Efter en lång pandemi har vi börjat vackla i vår förmåga att hålla i och hålla ut. En tilltagande känsla av likgiltighet och resignation tycks ha infunnit sig, och vi ställer oss frågan: Är det här rätt arbetsplats för mig? Vilket gör detta till en av de allra viktigaste frågorna att ta itu med under 2022: att arbeta med motivation och engagemang för att ingjuta hopp och meningsfullhet, höja trivsel och effektivitet, samt stärka upp arbetskulturen. Allt i syfte att behålla dina medarbetare och genom ett starkare employer brand attrahera nya.

Christian beskrev faror i ett högaktuellt ämne. Hur är vi socialt aktiva under en pågående pandemi och hur ser vi till att människor omkring oss inte blir ensamma eller mår dåligt? Jag uppskattade verkligen enkelheten i det Christian beskrev, saker som vi alla faktiskt kan hjälpa till med och bidra till en bättre miljö för våra medmänniskor. Han påminde oss om något så enkelt som ett hej. ett första steg i en inkluderande och hälsosam miljö. Lyssna på Christian för en inspirerande stund och få hopp om att tillsammans kan vi göra lite men med stor effekt. 

Amanda, BiMObject

Christian är proffsig och lyhörd i såväl förberedelse som genomförande. Han pratar om angelägna och viktiga ämnen och har en förmåga att föra fram sitt budskap på ett trevligt och tydligt sätt. Rekommenderas varmt!

Calle Håkansson, Altitude Meetings

Imponerad över hur Christian byggde broar över olika ämnespunkter under seminariet, ämnen som alla i gruppen kunde referera till. 

Therese, SPP
  • Vi planerar event och vill utvecklas & inspireras inom:
  • Vi letar efter:
  • Viktigt för oss är att innehållet levereras med fokus på:
  • Fritext: Kör!
  • (Här delar du info om: datum, tid, känsla, tema, er utmaning etc. Underlag för att vi ska kunna skicka ett förslag)