fbpx

Christian Altenius

Föreläsare & samhällsentreprenör

Boka en föreläsning för att förstå den hybrida arbetsvardagen!  

Christian Altenius inspirerar med några av Sveriges mest högaktuella föreläsningar:
HYBRIDERA MERA! - om utmaningarna, fallgroparna och möjligheterna i hybridvardagen.
MOTIVATION eller RESIGNATION? - om hur vi efter en långvarig pandemi lyckas återskapa motivation och engagemang på våra arbetsplatser.

Med mer än tio år som eftertraktad föreläsare har socialentreprenören och sjöofficeren Christian Altenius skapat en personlig touch och är uppskattad för sin skicklighet i att bygga broar mellan olika ämnen. Föreläsningarna genomsyras av ständigt uppdaterade goda exempel från olika branscher. Christian Altenius tilldelades Relationspriset 2009 för aktivitetssajten Citypolarna.se, och har även nominerats till utmärkelsen Hållbart Ledarskap ett flertal gånger.

Föreläsningar

HYBRIDERA MERA!
45 - 60 min
30 000 SEK
Om utmaningarna och möjligheterna i vår nya hybrida arbetsvardag. Så är vi tillbaka på våra arbetsplatser och håller som bäst på att mejsla ut vår nya hybrida arbetsvardag. Men vi befinner oss på oplöjd mark där frågetecknen är många. Hur leder, kommunicerar och samverkar vi optimalt i hybridvardagen? Hur skapar vi en gemensam arbetsplatskultur där vi verkligen jobbar tillsammans, även på distans? Hur förenar vi det bästa ur två världar: det digitala och fysiska? Hybridera mera! är en högaktuell och engagerande föreläsning med fokus på hybridvardagens utmaningar, fallgropar och framför allt möjligheter!
Socialisera Mera!
45 - 60 min
30 000 SEK
Våra kollegor, vad vi saknat dem under pandemin! På ett personligt plan, när den sociala gemenskapen i ett slag försvann. Men även på ett professionellt plan, där isoleringen innebar att kontaktytorna med våra kollegor reducerades, med effekten att vi i brist på referensramar tenderar att överskatta vår egen prestation och effektivitet. Samtidigt har vi under pandemins gång börjat känna en tilltagande stagnation, även det i brist på kollegiala synergieffekter. Vi behöver helt enkelt varandra! Samhörighet skapar en kollektiv effektivitet och produktivitet som vida överstiger den individuella. Därför är det så otroligt viktigt att vi nu hittar tillbaka till varandra, inte minst eftersom det är i den sociala samhörigheten vi också hämtar energi och skapar återhämtning i tider av oro och stress. Socialisera mera! - för ökad samhörighet, effektivitet och återhämtning.
Engagera Mera!
45 - 60 min
30 000 SEK
Efter två år av att hålla i och hålla ut, tätt följt av ett oroligt världsläge, är vi många som börjar vackla och tappa sugen nu. Ur ett arbetsplatsperspektiv innebär detta att vi börjar tvivla på vad vi tillför och får ut av jobbet, något som till sist kan leda till att vi börjar söka oss bort. Därför måste vi nu börja vända en tilltagande känsla av resignation till motivation. Engagera mera! är en energigivande föreläsning om hur vi jobbar med motivation och engagemang för att ingjuta hopp och meningsfullhet, höja trivsel, effektivitet och stärka upp arbetskulturen. Allt i syfte att behålla medarbetarna och genom ett starkare employer brand attrahera nya.

Christian beskrev faror i ett högaktuellt ämne. Hur är vi socialt aktiva under en pågående pandemi och hur ser vi till att människor omkring oss inte blir ensamma eller mår dåligt? Jag uppskattade verkligen enkelheten i det Christian beskrev, saker som vi alla faktiskt kan hjälpa till med och bidra till en bättre miljö för våra medmänniskor. Han påminde oss om något så enkelt som ett hej. ett första steg i en inkluderande och hälsosam miljö. Lyssna på Christian för en inspirerande stund och få hopp om att tillsammans kan vi göra lite men med stor effekt. 

Amanda, BiMObject

Christian är proffsig och lyhörd i såväl förberedelse som genomförande. Han pratar om angelägna och viktiga ämnen och har en förmåga att föra fram sitt budskap på ett trevligt och tydligt sätt. Rekommenderas varmt!

Calle Håkansson, Altitude Meetings

Imponerad över hur Christian byggde broar över olika ämnespunkter under seminariet, ämnen som alla i gruppen kunde referera till. 

Therese, SPP
  • Vi planerar event och vill utvecklas & inspireras inom:
  • Vi letar efter:
  • Viktigt för oss är att innehållet levereras med fokus på:
  • Fritext: Kör!
  • (Här delar du info om: datum, tid, känsla, tema, er utmaning etc. Underlag för att vi ska kunna skicka ett förslag)