fbpx

Claudia Olsson

Föreläsare digitalisering 

Kunskap & inspiration om digitalisering

Claudia Olsson är VD för utbildningsbolaget Stellar Capacity, specialiserat på digitala färdigheter och ledarskap. Hon har utsetts till ung global ledare av World Economic Forum samt till en av Europas 40 främsta ledare under 40 år. Claudia har ingått i Europeiska Kommissionens högnivågrupp som författat visionen för Industri 2030 för Europa samt i World Economic Forums framtidsråd för Värderingar, Etik och Innovation.

Claudia är även affilierad faktultet vid Singularity University på NASA Ames Research Park och och är medlem i Trilaterala Kommissionen. Hon har tidigare arbetat bland annat för FN, Utrikesdepartementet och ACCESS Health International. Claudia har även författat rapporten "Blockchain-Decentralized Trust" för Entreprenörskapsforum samt Framtidsscenariot för Sverige 2030 för Digitaliseringskommissionen.

Ledare idag behöver förhålla sig till en marknad som är oförutsägbar och i kontinuerlig förändring. Tidigare strukturer utmanas av digitaliseringen och ett nytt förhållningssätt till teknik och lärande krävs av ledare som fortsatt vill kunna leda i framkant. Under föreläsningen presenterar Claudia Olsson, grundare av utbildningsföretaget Stellar Capacity nyckelinsikter för vad som krävs av morgondagens framgångsrika digitala ledare... 

Föreläsningar

Digitalisering, framtid och trender
60 min
Pris vid förfrågan
Ledare idag behöver förhålla sig till en marknad som är oförutsägbar och i kontinuerlig förändring. Tidigare strukturer utmanas av digitaliseringen och ett nytt förhållningssätt till teknik och lärande krävs av ledare som fortsatt vill kunna leda i framkant. Under föreläsningen presenterar Claudia Olsson, grundare av utbildningsföretaget Stellar Capacity nyckelinsikter för vad som krävs av morgondagens framgångsrika digitala ledare. Claudia sätter teknologin i kontext av världens tillväxtmarknader där hon delar med sig av kunskap om innovation och utveckling som hon själv utforskat i Indien, Kina, Japan, Filippinerna och Singapore. Med stor passion guidar Claudia åhörarna i hur stora globala utmaningar inom hälsa, energi, utbildning och säkerhet kan lösas med kreativitet och exponentiellt accelererande teknikutveckling. Våra stora globala utmaningar översätts till globala möjligheter.

Claudia Olsson has the rare gift of explaining complicated matters in a clarifying way. During the TeknikföreDagen summit, she pointed out the landmarks of the future in the digitalized landscape. For Teknikföretagen this was of great value, since our member companies are right in the middle of a vast transformation of industry and production. Where the rules now are being altered on a profound level. Digitalization, AI and additive production are forces that will have a deep impact on how we work and organize."

Klas Wåhlberg, CEO, Teknikföretagen – The Association of Swedish Engineering Industries
  • Vi planerar event och vill utvecklas & inspireras inom:
  • Vi letar efter:
  • Viktigt för oss är att innehållet levereras med fokus på:
  • Fritext: Kör!
  • (Här delar du info om: datum, tid, känsla, tema, er utmaning etc. Underlag för att vi ska kunna skicka ett förslag)