fbpx

Jaqueline Joo

Föreläsare, relationsproffs & KBT-terapeut

Jacqueline Joo

Relationsproffset Jacqueline Joo har sedan 2008 intervjuat, coachat, utbildat och föreläst för tusentals människor. Hon är flitigt anlitad av Sveriges största medier och förekommer ofta som relationsexpert i TV4 Nyhetsmorgon, SVT Morgonstudion, Lyxfällan, Expressen, Aftonbladet, NRJ och SR.

Hennes huvudområden är socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, och kognitiv beteendevetenskap och specialistkompetensen ligger inom sociala relationer, kommunikation och samarbete.

Jacquelines föreläsningar ger många aha-upplevelser och garanterar hög igenkänningsfaktor då hon blandar psykologisk forskning med egna yrkeserfarenheter som KBT-terapeut. Hennes närvaro och energi på scenen är oslagbar. Fokus ligger på att du som åhörare ska öka din förståelse för ditt eget och andras beteende. Hon föreläser bl.a om hur du kan maxa din sociala kompetens, varför du ska våga kommunicera ärligare och hur ni kan skapa framgångsrika team med stark gruppkultur.

Jacqueline var tidigare verksam med en privat klientmottagning inom KBT-terapi med inriktning på sociala relationer, kommunikation, konflikt- och stresshantering. Hon har varit terapeut åt en bred målgrupp, alltifrån studenter till CEO, marknads- och HR-chefer. I dag arbetar hon primärt som föreläsare och ledarskapskonsult mot företag.

Hon har en bakgrund som journalist och använder skrivandet i sin yrkesroll ständigt. Hon har tidigare drivit en stor relations- och psykologiblogg och gett ut en populärvetenskaplig bok: Din dolda sociala förmåga.

Jacqueline Joo
Jacqueline Joo
Jacqueline Joo

Föreläsningar

Maxa din sociala kompetens / Öka förståelsen – stärk relationerna!
Inspirationsföreläsning 60 min alt. mindre workshop 2 h
20-28 000 SEK
Social kompetens är grunden för att lyckas skapa goda relationer. Ändå har få koll på vad begreppet egentligen innebär. Jacqueline tar med publiken på en relationell resa inom socialpsykologins värld. Vad innebär det instinktiva första intrycket och vad söker vi i nya människor? Varför klickar vi bättre med vissa än andra? Hur kan vi skapa goda relationer snabbt? Hur kommunicerar vi med vår omgivning utan att ens öppna munnen? Hur för man en ärlig men samtidigt socialt kompetent dialog? Och hur påverkar våra relationer vår fysiska och psykiska hälsa? Föreläsningen är baserad på forskning och Jacquelines 10-åriga kliniska erfarenhet som coach och KBT-terapeut.
Skapa framgångsrika team
Inspirationsföreläsning 60 min alt. mindre workshop 2 h
20-28 000 SEK
Den enskilt avgörande faktorn för att skapa en stark gruppkultur – där teamet jobbar med istället för mot varandra – är psykologisk trygghet. Det visar Googles egna fleråriga studie samt forskning från Harvard. Men vad är psykologisk trygghet och hur snabbt kan det brytas? Vilka faktorer krävs för att öka den psykologiska tryggheten i teamet? Och hur kan var och en jobba på detta i sin vardagskommunikation? Jacqueline går igenom de tre viktigaste faktorerna för att stärka individens psykologiska trygghet på ett forskningsbaserat men också humoristiskt sätt.
Förstå dig själv och andra ännu bättre – med hjälp av personlighetsanalysen DISC
Inspirationsföreläsning 60 min alt. mindre workshop 2 h
20-28 000 SEK
Många är idag bekanta med frågan "är du en röd, gul, grön eller blå person?". Med vad innebär dessa färgkoder egentligen? Och är det verkligen så enkelt att vi kan kategorisera in folk i fyra fält? Absolut inte! Människan är mer komplex än så – men DISC-modellen kan öka vår förståelse för såväl vårt eget som andras beteende. Jacqueline berättar om DISC-teorin, de olika beteendestilarna och hur de yttrar sig på olika sätt utifrån personlighets- och socialpsykologiska perspektiv. Denna föreläsning går även att få som kortare 90 min workshop eller längre halvdagsworkshop inkl. DISC-analyser.

Jag kan verkligen rekommendera Jacqueline! Många ansåg att det var den bästa föreläsningen och föreläsaren på hela konferensen.

Erika Carlén, HR-specialist, Bravida AB

Jag kan varmt rekommendera Jacqueline till alla som vill arbeta med personkännedom och gruppdynamik. Vi hade förmånen att anlita henne och hon är proffsig och skicklig i det hon gör. Hon lyckades skapa en öppen och rak diskussion inom gruppen och vi fick med oss en rad nya insikter som vi nu planerar att arbeta vidare med.

Daniel Wiskman, Chief Product Officer, ledningsgruppen Tradera

Jacqueline var mycket uppskattad som föreläsare i en ambitiös grupp som också ställer krav på bra utbildare, vilket hon var. Hon behöll hela gruppen fokuserad hela tiden. Rekommenderar henne varmt!

Karin Toll Lane, Verksamhetschef, Serviceförvaltningen HR-Service Stockholms Stad
  • Vi planerar event och vill utvecklas & inspireras inom:
  • Vi letar efter:
  • Viktigt för oss är att innehållet levereras med fokus på:
  • Fritext: Kör!
  • (Här delar du info om: datum, tid, känsla, tema, er utmaning etc. Underlag för att vi ska kunna skicka ett förslag)