fbpx

Johan Norén

Föreläsare / stress

Målsättningen är att du efter föreläsningen ska känna dig mer energirik, uppleva mindre press och en ökad motivation och lust att bidra till en ökad arbetsglädje.

Johan Norén är tidigare ishockeyspelaren som i ung ålder intresserade sig för coachning, mentalträning samt ledarskap. Johan jobbade under flera år som försäljningschef och blev långtidssjukskriven till följderna av stressrelaterad ohälsa med tillhörande utmattningsdepression (idag föreläsare inom stress)! 

Efter att ha genomgått rehabilitering så har han fördjupat sina kunskaper ytterligare inom coachning, motivation, självledarskap, hållbarhet samt stress.

Med erfarenhet av idrotten, näringslivet, sjukvården, många år som coach och nyfikenhet till ledarskap har gjort att Johan nu jobbar som rådgivare till några av landets mest framstående organisationer och företagsledare med kunder som bl.a. IKEA ,H&M, Nordea, SEB, PEAB, Vattenfall och Chalmers.

Johan var under fyra år föreläsare samt instruktör för stiftelsen Goodsport foundation som på Idrottsgalan 2019 av Prins Daniel fick ta emot priset årets peppare. 

Vad föreläser Johan om? Föreläsare stress, med inriktning: 
 • Friskvård istället för sjukvård.
 • Kraften i förändringsprocesser.
 • Vikten av positiv feedback och behjälpliga samtal.
 • Hur vi skapar en lågtidsfrisskriven arbetsplats.
 • Hur får vi organisationen att växa genom att öka det egna ansvaret.
 • Minska stress genom tydlig internkommunikation.
 • Vikten i att fatta kraftfulla beslut.
 • Starka motiv skapar starka resultat.
 • "Låt-gå" verksamhet går sällan framåt.
 • Beslutsamhet, tydliga visioner och handlingskraft får organisationer att växa.
 • Tydlig och tillåtande struktur för återhämtning.

Skicka en förfrågan till Johan!

Föreläsare stress

Föreläsare stress!

Ökad arbetsglädje genom minskad stress. Vi skapar arbetsglädje tillsammans.
60 min
Pris vid förfrågan
Johan Norén är tidigare ishockeyspelaren som i ung ålder intresserade sig för coachning, mentalträning och ledarskap. Ökad arbetsglädje. Vi skapar arbetsglädje tillsammans. Fördelaktiga resultat börjar med att vi skapar långsiktigt må bra. Det finns flertalet saker att ta hänsyn till när vi skall skapa en arbetsplats där man känner trivsel, tillhörighet, uppskattning och där man känner att man bidrar. Att vi gör något som vi känner är meningsfullt och där man känner att man gör skillnad, att vi gör något som vi är stolta över och som har betydelse för andra, att vi tar hand om och stöttar varandra under tiden genom att vara lyhörda och känna in våra medmänniskor via empati och sympati. Att vi tillsammans skapar glädje och att vi utvecklar en färdighet genom nyfikenhet, tålamod och förståelse för att jobba med de som inte är som en själv, att vi skapar en trevlig, tillåtande, kreativ och fördelaktig arbetsmiljö som bidra till en fördelaktig hälsa och ett långsiktigt välmående. Att vi internt och externt uttalar att vi är varandras arbetsmiljö och vi skapar arbetsglädje tillsammans. Hur kan vi ta ansvar på individnivå samt organisatoriskt för att tillsammans skapa en kreativ och fördelaktig energi där förutsättningarna möjliggör ett än mer sammansvetsat arbetsklimat där glädje och kreativitet skapar en fördelaktig produktivitet. Hur jobbar vi med mer friskfaktorer och mindre sjukfaktorer? Hur skapar vi tillsammans arbetsglädje och en kreativ samt positiv arbetsmiljö? Vad är ingredienserna för ökat ansvar och ökad medvetenhet av sitt beteende? Hur uppnår vi våra gemensamma mål och hur drar vi igenom processen från start till mål i förändringsprocesser? Hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust samt motivation. Målsättningen är att du efter föreläsningen ska känna dig mer energirik, uppleva mindre press och en ökad motivation och lust att bidra till en ökad arbetsglädje.

"Johan är fenomenal på att enkelt sätt förklara hur vi med våra tankar hjälper oss själva eller sätter krokben för oss själva, så valet av föreläsare var enkelt. Jag vill rekommendera företag, kommuner och landsting som på ett enkelt sätt vill ge sin personal enkla verktyg att hantera och utvecklas i sina tankar för att nå sina egna och verksamhetens mål att ta kontakt med Johan för en föreläsning eller längre uppdrag".

 • Vi planerar event och vill utvecklas & inspireras inom:
 • Vi letar efter:
 • Viktigt för oss är att innehållet levereras med fokus på:
 • Fritext: Kör!
 • (Här delar du info om: datum, tid, känsla, tema, er utmaning etc. Underlag för att vi ska kunna skicka ett förslag)