fbpx

Katarina Graffman

Antropolog och föreläsare

Katarina föreläser om hur folk beter sig egentligen.

Katarina Graffman är filosofie doktor i kulturantropologi, debattör och föreläsare. Med över 20 års kontinuerligt pågående antropologiska studier av människan konsument kan Katarina kartlägga och i viss mån förutse mänskligt beteende, vilket inte minst är viktigt när det kommer till hållbar konsumtion. Speciellt fokus har Katarina ägnat åt mediekonsumtion och hur människors beteenden förändras av ny medieteknik.

Katarina föreläser om hur folk beter sig egentligen. Ett underhållande ämne som väcker stor nyfikenhet. För att förstå ett faktiskt beteende behöver du titta på vad människor gör, inte vad de säger att de gör. Eller som Katarina uttrycker det, ”Människor säger inte vad det tänker, vet inte vad de känner och gör inte som de säger.” Katarina ger med sin forskning och sitt perspektiv en mer grundläggande förståelse för människors verkliga beteenden – vardag och helg, i storstad och på landsbygd, i mataffären och på restaurangen, i skolan och på arbetsplatsen, i vardagsrummet och i köket, i butiken och framför skärmen.

Eftersom antropologiska analyser inte bara ger attityder, det vill säga människors åsikter och tankar om, utan snarare faktiskt beteende, omedvetna handgrepp och djupt rotade värderingar, går det att utveckla varumärken, platser, organisationer på en mer genomgripande nivå. Katarina har arbetat med kunder som till exempel IKEA, Volvo, Björn Borg, Libero, Skanska, Sveriges Radio, Håll Sverige Rent, BBC.

Katarina hörs ofta i debatten och bjuds in som expert om hållbar konsumtion, förändrade konsumtionsbeteenden och om framtidens arbetsplats. Hon har en podd ihop med Daniel Nordström, journalist, som heter ”Graffman Nordström” – en podcast som vidgar perspektivet på hur medier och det digitala samhället påverkar människan och hens beteenden. Hon bloggar även på tidningen Resumé tillsammans med Jacob Östberg, professor i reklam och PR.

Katarina Graffman är medförfattare till böckerna ”Vi är vad vi köper” (2018) och ”På spaning efter den tid som kommer” (2020).

Katarina Graffman

Föreläsningar

Människan, konsumtion och hållbarhet – hur går det ihop?
60 min
Pris vid förfrågan
Att alltid vilja ha mer. Och ändå drömma om att äga mindre. Hur går det ihop? Är människan som art oförmögen att tänka och handla långsiktigt i vardagen? Och om vi människor ska ändra beteende, vad behöver vi då lära oss om människan? Genom att förstå konsumtionskulturen och den sociala rollen som konsumtion spelar för människor kan vi bättre förstå varför människor inte agerar på all den information och fakta som finns idag om klimatförändringar. Speciellt när det kommer till att förändra människors beteenden relaterat till hållbarhet blir vikten av att förstå människors faktiska beteenden, inte nöja sig med att tro på vad människor säger, helt avgörande. Och hur kan företag och organisationer hitta sätt att fortsätta vara relevanta i en snabbt föränderlig konsumtionskultur?
Den digitala generation
60 min
Pris vid förfrågan
Under denna föreläsning guidar jag åhörarna i ungdomars digitala värld och ger lyssnarna tillfälle att fördjupa sina kunskaper om ungdomars mediekommunikation och digitala vanor. Den så kallade ”Digitala generationen” är de som är födda cirka 1995 och senare. Det är den första generation som alltid levt med mobiltelefoner, datorer och ett socialt nätverkande. Förståelsen av denna grupps digitala vanor och hur dessa förändrar och påverkar andra områden i deras liv är väsentlig om du i din profession vill kommunicera med och förstå dem.
På spaning efter den tid som kommer – bubblor, skam och andra fenomen
60 min
Pris vid förfrågan
Att förutsäga framtiden är svårt, ja mer eller mindre omöjligt, ändå är organisationer och företag nästan som besatta av detta omöjliga uppdrag. Det vanliga är att man försöker förutse vad som komma skall genom att lära från det som varit, läsa ett antal omvärldsrapporter och formulera en hypotes som man sedan kan testa med hjälp av olika typer av standardundersökningar. Men vad händer när utmaningen involverar mänskligt beteende, kulturella skiften, trender, gruppens påverkan och människors meningsskapande i vardagen? Hur gör man för att förstå människan i samtiden för att kunna förutspå framtiden?
  • Vi planerar event och vill utvecklas & inspireras inom:
  • Vi letar efter:
  • Viktigt för oss är att innehållet levereras med fokus på:
  • Fritext: Kör!
  • (Här delar du info om: datum, tid, känsla, tema, er utmaning etc. Underlag för att vi ska kunna skicka ett förslag)