fbpx

Mikael Nygren

Föreläsare & forskare

Mikael Nygren

Mikael Nygren har stor erfarenhet av att stötta ledare i offentliga organisationer och privata företag. För närvarande arbetar han med ledarskapsfrågor och organisationsutveckling i Sverige men även internationellt. Kunderna Mikael föreläst för har en spännvidd som sträcker sig mellan olika branscher där några kunder går under sekretess.

Mikaels arbete står stadigt som en pall, på tre ben.

Det första är hans akademiska utbildning och forskning. Alla processer ska ha stöd i forskning – det är en grundbult. Det andra består av att själv ha gjort resan som VD och entreprenör, under många år och i lika många bolag. Det sista benet är hans nyfikenhet, målmedvetenhet och beslutsamhet – hans JA-sägande som i kombination med ett utvecklat tävlingssinne renderat i ett både SM-guld i boxning och en bruten nacke i Järvsö.

Mikael Nygrens föreläsningar är ofta uppskattade för sin realism. Han öser ur sin bank av forskning och erfarenheter och blandar kalla fakta med varma aha-upplevelser.

Mikael Nygren
Mikael Nygren
Mikael Nygren

Föreläsningar

Att hitta nycklar till beslutsfattande
60 min
Pris vid förfrågan
Våra organisationer och företag är beroende av de beslut vi tar. Det gäller i såväl alla de vardagliga besluten vi tar under en arbetsdag som i de mer strategiska långsiktiga besluten. Ändå lägger vi väldigt lite tid på att systematiskt jobba för att skapa förutsättningar för ett gott beslutsfattande. Föreläsningen handlar om varför vi fattar irrationella och kanske också dåliga beslut och ger praktiska tips och nycklar till hur kan vi fatta mer kloka och rationella beslut som enskilda chefer eller som ledningsgrupp eller styrelse . Föreläsningen innehåller såväl teori som praktiska övningar i beslutsfattande.
Inspirationsföreläsning om hållbart ledarskap
60 min
Pris vid förfrågan
På vilket sätt utövar du ett hållbart ledarskap som bidrar till god arbetsmiljö och bra hälsa hos dina medarbetare? Vilka är dina ord och dina handlingar som formar er arbetsmiljö? Och; vad gör ni tillsammans som skapar den atmosfär som är er vardag och framtid? Alla har vi grundläggande behov för att känna motivation, drivkraft och glädje och som ledare skapar du förutsättningar för dessa. Alla medarbetare har också stora möjligheter att påverka omgivningen. Det börjar alltid med dig! Alla som utövar ledarskap eller samverkar med andra har nu möjlighet att fördjupa sin kunskap inom detta område och reflektera över det egna praktiserade ledarskapet. Låt dig inspireras och få nya insikter. Allt presenterat på ett tillgängligt och personligt sätt och kryddat med en eller ett par aha-upplevelser.
Inspirationsföreläsning om hållbart medarbetarskap
60 min
Pris vid förfrågan
På vilket sätt utövar du ett hållbart medarbetarskap som bidrar till god arbetsmiljö och bra hälsa hos dina medarbetare? Vilka är dina ord och dina handlingar som formar er arbetsmiljö? Och; vad gör ni tillsammans som skapar den atmosfär som är er vardag och framtid? Alla har vi grundläggande behov för att känna motivation, drivkraft och glädje och som ledare skapar du förutsättningar för dessa. Alla medarbetare har också stora möjligheter att påverka omgivningen. Det börjar alltid med dig! Alla som samverkar med andra har nu möjlighet att fördjupa sin kunskap inom detta område och reflektera över det egna praktiserade ledarskapet. Låt dig inspireras och få nya insikter. Allt presenterat på ett tillgängligt och personligt sätt och kryddat med en eller ett par aha-upplevelser.
Ledarskap, kreativitet och innovation
60 min
Pris vid förfrågan
Vad är det där som alla pratar om? Ledarskap, kreativitet och innovation är alla nyckelfaktorer för framgångsrika organisationer. Sällan har det skett så stora omvälvande och snabba förändringar i världen som nu. Nya företag dyker upp och slår ut de som sitter fast i gamla tankebanor om hur verksamheten och affären bedrivs. Behovet av kontinuerlig utveckling och innovation återfinns på alla nivåer i organisationer. Kreativitet omvälvas dock av en mängd myter. Myter om att kreativitet är en produkt av genier eller att vi helt behöver ändra vårt sätta att vara för att bli mer ”kreativa”. Men kreativitet är ingen magi eller högre makt. Den kommer av att fler i organisationen än de så kallade kreativa är delaktiga i innovationsprocessen och att vi skapar tid och rum för idéer att växa. Föreläsningen handlar om att avmystifiera kreativitet och innovation och beskriver även ledarskapets betydelse för att skapa förutsättningar för detsamma.
To team or not to team!
60 min
Pris vid förfrågan
Om att skapa effektiva team. Allt fler organisationer eftersträvar och behöver arbetsstrukturer där mer eller mindre självstyrande team utgör en väsentlig del i det dagliga arbetet. I ett komplext och kreativt arbetssammanhang kan man sällan tvinga fram goda resultat eller beordra fram effektivitet. Att bistå team och grupper så att de blir välfungerande, högpresterande och välmående över tid sätter krav på ett anpassat teamledarskap. Men en grundläggande fråga vi behöver ställa oss före vi sätter samman individer till ett team är om verkligen uppgiften behöver och främjas av detta? Det sker en ”teamatisering” ute i våra organisationer och i vissa fall en övertro på att team är lösningen på alla problem. Vilket självklart inte är fallet. Föreläsningen ger praktiska verktyg och vägledning i när du bör teama och hur du då kan ge teamet de bästa förutsättningarna för att prestera och må bra enligt den tillgängliga evidensen som finns på området.

Micke kom in i vår process och gjorde vår dag. Hans föreläsning var både inspirerande OCH användbar i praktiken, där och då – vilket inte är så vanligt. Generellt får man bara en av de sakerna.

Torbjörn Johansson, projektledare för internationella samverkansprojektet OSIRIS

Mikael Nygren har svar på det mesta känns det som, men han är inte tvärsäker och kategorisk –utan lyssnade på oss och tillsammans resonerade vi oss fram till våra svar. Det känns verkligen som att han tryggt bottnar i sitt område.

  • Vi planerar event och vill utvecklas & inspireras inom:
  • Vi letar efter:
  • Viktigt för oss är att innehållet levereras med fokus på:
  • Fritext: Kör!
  • (Här delar du info om: datum, tid, känsla, tema, er utmaning etc. Underlag för att vi ska kunna skicka ett förslag)